IMG_1990.jpg

Lezingen

 

Ik geef lezingen voor verschillende doelgroepen:

 

- het algemene publiek

 

- professionals in de (para) medische wereld en lichaamswerkers

 

 

Mijn lezingen gaan over:

 

- bewustzijn, met name via het lichaam en verbonden met de geest.

  Het hart heeft hierin de leidende rol. 

 

- het waarnemen op verschillende manieren en op diverse lagen van      

  bewustzijn, van dat wat is. 

 

Mijn inspiratiebronnen zijn:

 

- mijn pelgrimage naar Santiago de Compostella en de innerlijke reis naar

  observatie en bewustzijn die ik daarin gemaakt heb

- het lichaamswerk dat ik doe

- de boeken die ik lees

- het leven

 

De lezingen komen op twee manieren tot stand. Enerzijds ontwikkel ik zelf lezingen, anderzijds word ik gevraagd om een lezing te geven. 

 

Onder de knop 'agenda' zijn de tot nu toe ingeplande lezingen opgenomen. 

 

Wilt u meer informatie, neem u dan contact op met mij: joan@bodyatheart.com